Digitala event

 

Digitala event är ett smidigt sätt att engagera och inspirera människor på distans. När världen befinner sig i en föränderlig tid behöver företag adapta i enlighet för att utvecklas och leva kvar. Digitala event har möjliggjort fortsatt samling av människor trots socialt avstånd. Det är ett flexibelt, tillgängligt och klimatsmart alternativ som kommer att fortsätta samla människor som befinner sig på olika platser i världen, eller som inte har möjlighet att träffas i fysisk form. Vi på Hansen Eventbyrå hjälper dig att skapa effektfulla digitala event där ditt budskap når personen på andra sidan skärmen.

Oavsett hur mycket värdefull fakta och information du delar med dig av på din presentation måste du tala utifrån ditt hjärta och visa att du brinner för ämnet. Publiken kommer alltid att påverkas av ditt engagemang. Om du upplevs oengagerad och obrydd kommer din publik med största sannolikhet att sluta lyssna. Genom en entusiastisk röst och engagerat kroppsspråk ser du till att budskapet verkligen når fram till mottagaren på andra sidan skärmen. För att förstärka budskapet ytterligare kan du ta hjälp av inspirerande bilder och grafik som kompletterar det du vill säga. Sist men inte minst, visa att du har roligt framför kameran och låt publiken fängslas av din hjärtefråga.

På digitala event är det viktigt att innehållet inte blir alltför tungrott. Ta bort överflödig information som inte är lika betydelsefull. Bestäm istället vad som faktiskt är viktigt, roligt och berikande för deltagaren att veta om. Interaktiva presentationer är att föredra, till exempel i intervjuform. Ta hjälp av oss för fler tips och inspiration på hur du kan paketera ditt digitala event på ett underhållande, effektivt och professionellt sätt.