Collector

Collector

Collector Att förena människor Efter en lång pandemi ville Collector återsamla sin organisation. Men att samla ihop medarbetare är en sak, att sammanföra människor på ett engagerande och minnesvärt sätt och föra organisationskulturen framåt, är en helt annan. Entering...